Month: ноември 2016

Строят се по-малко жилища

Със 17.5% по-малко жилищни сгради са били построени през третото тримесечие на тази [...]