• Новото строителство е най-привлекателно за купувачите

  Пазарът на имоти отбеляза сериозен ръст през изминалата година. Падането на лихвения процент е един от основните фактори, насърчаващи хората да пристъпят към покупка на имот.
  Пазарът на имоти отбеляза сериозен ръст през изминалата година. Падането на лихвения процент е един от основните фактори, насърчаващи хората да пристъпят към покупка на имот. Предишният такъв ръст беше за периода 2000-2008г. Тогава цените на имотите се увеличиха четирикратно. След 2008г., когато настъпи финансовата криза, жилищния пазар отчете и най-големия си спад – 27,5%.

  През 2010г. този спад се забави до 5%. Тенденцията продължи до 2014г., когато беше отчетен ръст в размер на 2,8%. Двигател на растежа е столицата, където до септемви 2016г. цените на имоти са се вдигнали с 14,4%.

  За 2016г. повече от 40% от сключените сделки са за имоти, които все още се намират във фаза на строеж. Това значи, че новото строителство е много по-привлекателно за купувачите. 43% от всички сделки са за тристайни апартаменти, а други 35% са за двустайните апартаменти. Най-привлекателен, в София, е районът от Младост до Овча купел. Затворените комплекси също предизвикват голям интерес.

  Кварталите, намиращи се в близост до центъра на столицата и предлагащи приятна гледка и комуникация с важни пътища и места, също са често избирани. Това са кварталите Витоша, Лозенец, Кръстова вада, Изток и други.

  50% от клиентите, на жилищния пазар, закупуват жилище със собствени средства, въпреки че в момента банките предлагат добри условия по ипотечните кредити. За момента, експертите не смятат, че цените на жилищните имоти ще претърпят сериозни промени, тъй като предлагането на пазара е по-малко и е не отговаря на търсенето.

  Източник: businessnews.bg

 • По-малко сгради, повече жилища

  Живеем в по-големи апартаменти, въпреки броят на планираните жилищни сгради за строеж да намалява. Данните на Националния статистически институт за последните две тримесечия на 2016 г. показват подобна тенденция. За периода октомври-декември местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1122 жилищни сгради с 5348 единици в тях. Сравнявайки с данните от третото тримесечие на миналата година, се отчита спад от 5.2% на издадените разрешителни за строеж на сгради, като в същото време броят на апартаментите в тях се е увеличил с 8.3%. Разгънатата застроена площ за разглежданите два периода отчита ръст от 7.1%.

  Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 200, Пловдив – 163, Варна – 133, и Бургас – 88. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 1 974, Варна – 1 191, Пловдив – 756, и Бургас – 306.

  През четвъртото тримесечие на 2016 г. е започнал строежът на 720 жилищни сгради с 3785 жилища в тях и с 472 837 кв.м обща застроена площ. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са с 13.3% по-малко, докато броят на апартаментите в тях се увеличава с 20.4%, а общата им застроена площ – с 19.5%.

  В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 16.3%, жилищата в тях – с 54.2%, а разгънатата им застроена площ – с 45.8%.
  Източник: Fakti.bg

 • Строят се по-малко жилища
  Със 17.5% по-малко жилищни сгради са били построени през третото тримесечие на тази година в сравнение със същия период на 2015 г., отчитат от Националния статистически институт (НСИ). В периода юли-септември са пуснати в експлоатация 476 сгради, което е със 101 по-малко в сравнение с 2015-а. Броят апартаменти в тях също е намалял с 3.1%.„От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2016 г. със стоманобетонна конструкция са 78.2%, с тухлена – 19.5%, с друга – 2.1%, и с панелна – 0.2%”, уточняват от НСИ. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (67.7%), следвани от жилищните кооперации (21.9%).

  Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 84 сгради с 624 жилища в тях, Бургас – 82 сгради с 822 жилища, и Пловдив – 54 сгради със 184 жилища.

  Близо 42% от новите жилища са с две стаи. На второ място с 32.1% са тристайните апартаменти. Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2016 г. е 193.1 хил. кв.м, или с 9.1% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. Жилищната площ намалява със 7.5% до 121.3 хил. кв. м.

  Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 86.5 кв. м през третото тримесечие на 2015 г. на 81.2 кв. м през същото тримесечие на текущата.

  Източник: fakti.bga8c6d36e57009588a995b8fc3abb273e_big